Sejm wspiera rybołówstwo

W ramach przyjętej ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, prawie 1 miliard euro otrzyma polskie rybactwo i rybołówstwo w latach 2007-2013.

Ustawa określa zadania, jakie będą podejmowane przez ministerstwo i podległe mu organy oraz warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na ich realizację. Środki finansowe będą przyznawane na inwestycje na statkach rybackich, inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku ryb i przystaniach, czyli tzw. pomoc techniczną oraz na inwestycje w przetwórstwo i obrót, czyli chów i hodowlę ryb, rybołówstwo śródlądowe i przetwórstwo.

Wspieranie obejmuje też pomoc finansową na rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne, rozwój obszarów zależnych od rybactwa, wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, a także na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, które zrezygnują z utrzymywania się z rybołówstwa i pracy w sektorze rybnym.

Oprac. E.G./WRP