Sankcje wobec Rosji mało prawdopodobne

Według niezależnej firmy analitycznej SovEcon, Rosja nie powinna obawiać się ewentualnego wprowadzenia sankcji w eksporcie zbóż ze strony krajów zachodnich w związku z reperkusjami związanymi z konfliktem na Ukrainie. Takie działania byłyby bowiem skierowane przede wszystkim w importerów ziarna

Andrej Sizow, przewodniczący SovEcon, twierdzi, że nie spodziewa się aby USA i UE objęły sankcjami rosyjski handel zbożem. Kraj sprzedaje pszenicę przede wszystkim do Egiptu, Turcji, Jemenu i Iranu. Dla importerów ewentualne ograniczenia w eksporcie z Rosji oznaczałyby wzrosty cen.

SovEcon podwyższył prognozę eksportu zbóż z Rosji w nadchodzącym sezonie o 2 mln ton do 24 mln ton, w tym 17,5 mln ton ma przypadać na pszenicę. Poprawka ta była spowodowana spodziewanym dodatkowym eksportem z zaanektowanego terytorium Krymu. Prognozowany eksport będzie więc niższy w porównaniu z oczekiwanym wynikiem z bieżącego sezonu. Według SovEcon, w sezonie 2013/14 Rosja wyeksportuje 25,6 mln ton zbóż, w tym 18,3 mln ton pszenicy.

W 2013 roku rosyjska produkcja zbożowa wyniosła 92,4 mln ton, w tym 52,1 mln ton pszenicy. Prognoza na 2014 r. wskazuje na zbiory w wysokości 90 mln ton, w tym 50 mln ton pszenicy. Zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/15 pozostaną bez większych zmian i prognozowane są w wysokości 10,8 mln ton. Obniżyć się mają zapasy pszenicy – z 7,3 mln ton do 5,8 mln ton. Wynikać to ma z sytuacji rynkowej, a nie z działań interwencyjnych rządu – podkreśla SovEcon.

(Źródło: FAMMU/ FAPA)