Samorząd rolniczy wnioskuje

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o przeanalizowanie pod względem prawnym przepisów ustawy z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin dotyczących wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już “kwalifikantem”, czy ww. przepisy nie pozostają  w sprzeczności z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

W ocenie samorządu rolniczego domaganie się zapłaty za materiał pochodzący już z własnej produkcji producenta rolnego dowodzi, że w tej kwestii przepisy tej  ustawy naruszają standardy konstytucji.

– Podstawą tej tezy jest fakt, że de facto rolnik zmuszony jest do kolejnych płatności za towar, który stał się już jego własnością w dniu  zakupu – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR