Samorząd rolniczy wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm. i rozszerzenie katalogu ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, do których przysługują dopłaty ze środków budżetu państwa, o szkody spowodowane klęskowymi opadami śniegu.

– Wiosną 2017 r. na znacznych obszarach wystąpiły tzw. późne szkody śniegowe. Opady śniegu sięgające nawet 50 cm spadły po rozpoczęciu wegetacji w kwietniu, co spowodowało mechaniczne uszkodzenia roślin. Śnieg ten utrzymywał się tylko przez kilka dni, ale to wystarczyło aby szkody były lokalnie bardzo wysokie – informuje KRIR.

Źródło: KRIR