Samorząd rolniczy w sprawie dopłat do materiału siewnego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego o akceptację projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Projekt ten trafił do konsultacji społecznych we wrześniu 2011 roku i wzbudził duże nadzieje rolników, gdyż przewidywał waloryzację stawek dopłat, nie zmienianych od 2008 roku.
W Polsce zużycie kwalifikowanego materiału siewnego jest około dziesięć razy niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej i w ostatnich latach zmniejszyło się ze względu na coraz wyższe ceny nasion kategorii elitarny i kwalifikowany.
Ponadto wysokość dopłat bezpośrednich w Polsce jest znacznie niższa niż w wielu krajach UE-15, co wpływa bezpośrednio na uzyskiwane dochody z 1 ha.
W 2010 roku odnotowano znaczący spadek eksportu ziarna zbóż z Polski. Wartość eksportu zmalała z 423,3 mln EUR do 296 mln. EUR. Nieznacznie wzrosła wartość importu, wskutek tego saldo w handlu ziarnem zbóż pogorszyło się z plus 213 mln EUR do 48 mln EUR. Na taki wynik handlu wpłynęła oprócz sytuacji na rynkach światowych niska jakość oferowanego ziarna, spowodowana min. użyciem do siewu materiału nasiennego z własnej produkcji.
Dofinansowanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zachęca rolników do wysiewu nasion wysokiej jakości, wdrażania postępu biologicznego poprzez wprowadzanie nowych odmian, co niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków ekonomicznych i środowiskowych. Dodatkową korzyścią dla rolnika i środowiska jest to, że nasiona zakupione w firmach specjalizujących się w produkcji kwalifikowanego materiału siewnego są już gotowe do siewu, zabezpieczone przed chorobami siewek, zaprawione odpowiednimi środkami ochrony roślin za pomocą specjalistycznego i bezpiecznego sprzętu. Należy pamiętać, że zaprawy nasienne to substancje I, II klasy toksyczności groźne dla zdrowia i środowiska – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ponadto wysiewając nasiona wysokiej jakości możemy osiągać wyższe plony, lepsze zbiory z hektara, stosować nowoczesne odmiany dostosowane do potrzeb przemysłu i konsumenta końcowego.
WOC