Samorząd rolniczy pyta – resort rolnictwa odpowiada – są pieniądze na kredyty preferencyjne

Wielkopolska Izba Rolnicza interweniowała w resorcie rolnictwa w sprawie dostępności środków finansowych na akcję kredytową związaną z wznowieniem produkcji i odtworzeniem środków trwałych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Poniżej publikujemy treść pisma jakie WIR w tej sprawie otrzymało od Rafała Romanowskiego, podsekretarza stanu w MRiRW.

,,W związku z pismem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zabezpieczenia środków na dopłaty do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – uprzejmie Pana Prezesa informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg stanu na dzień 24 września 2019 r. na internetowej platformie służącej do rezerwacji środków na ww. kredyty dostępne są środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów w wysokości 2,1 min zł oraz limit akcji kredytowej na poziomie 220,9 min zł. A zatem banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą bez przeszkód udzielać preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i rezerwować środki finansowe na pokrycie dopłat do oprocentowania tych kredytów’’.

Źródło: WIR

Opracował: Samuel Skrzysz