Samorząd rolniczy i nauka

W związku z podpisaniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Instytuty Naukowe oraz Uczelnie Wyższe porozumienia o współpracy, w dniu 22 października br. o godz. 11.00 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja na temat współpracy pomiędzy instytucjami naukowo – badawczymi a samorządem rolniczym w ramach działań: Transfer wiedzy, Doradztwo i Współpraca PROW 2014–2020.

W konferencji udział wzięli Dyrektorzy Instytutów Naukowych oraz Rektorzy Uczelni Wyższych lub wyznaczeni przedstawiciele Instytucji Naukowych.
W programie spotkania znalazło się m.in. omówienie współpracy w ramach działań transferu wiedzy, doradztwa i współpracy PROW 2014–2020 pomiędzy instytucjami naukowo – badawczymi a podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa w tym samorządu rolniczego oraz zaprezentowanie stanowisk uczestników spotkania odnośnie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił możliwości współpracy w ramach działań: Transfer wiedzy, Doradztwo i Współpraca PROW 2014–2020 oraz stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych.
W czasie dyskusji poruszano tematy związane z celem konferencji, ale także wiele głosów odnosiło się do bieżących problemów świata nauki oraz rolników. Zadeklarowano dalszą chęć współpracy i kontynuację tego typu spotkań.
(KRIR)