SAME DEUTZ-FAHR – bilans 2009

Grupa SAME DEUTZ-FAHR (SDF), jeden z wiodących producentów traktorów, maszyn rolniczych i silników spalinowych na świecie, opublikowała swoje wyniki finansowe za rok 2009 oraz przedstawiła prognozę wyników za pierwszy kwartał roku 2010. W 2009 r., po pięciu kolejnych latach wzrostu obrotów oraz wzrostu zysku netto rok do roku, Grupa SDF musiała zmierzyć się ze skutkami kryzysu, który dotknął wszystkie branże, łącznie z branżą maszyn rolniczych. Rok 2009 Grupa SDF zamknęła z dochodem na poziomie 876,4 mln euro, co świadczy o spadku poziomu dochodu o 28,1% w porównaniu do roku poprzedniego.

Na koniec roku 2009 Grupa SAME DEUTZ-FAHR odnotowała również pewne pozytywne sygnały. Udział w rynku Europy Zachodniej wzrósł o 0,5 punktu procentowego do poziomu 13,2% ze szczególnie pozytywnymi wynikami na rynkach francuskim i hiszpańskim oraz w krajach skandynawskich. Udział w rynku Europy Wschodniej wzrósł o 0,7 punktu do poziomu 11,3%, przede wszystkich dzięki rozwojowi sprzedaży w Polsce, Słowenii, Chorwacji oraz Rumunii. Ponadto, pomimo wyraźnego spadku popytu zaobserwowano wzrostu sprzedaży traktorów na rynkach pozaeuropejskich. Powodem do zadowolenia są także wyniki na rynkach w Maroku, Egipcie, Tunezji, Angoli oraz Wenezueli. Niemniej jednak, najwyższy wzrost sprzedaży zaobserwowano na rynku indyjskim, tj. o 27%, między innymi dzięki wprowadzeniu marki DEUTZ-FAHR oraz serii traktorów Agrolux.

Dobre wyniki w segmencie części zamiennych w znacznej mierze przyczyniły się do wypracowania wyniku ogólnego. Sprzedaż w obrębie tego segmentu stanowiła 17,3% całkowitego obrotu w porównaniu do poziomu 12,7% odnotowanego w roku poprzednim.

Grupa SDF w porozumieniu ze związkami zawodowymi przeprowadziła konieczną
restrukturyzację zatrudnienia, a także podjęła działania mające na celu obniżenie kapitału obrotowego oraz wdrożenie jeszcze bardziej skutecznej i usystematyzowanej metodologii produkcji ramach Grupy. Z zaangażowaniem wspiera innowacyjność produktową rozwijając nowe modele swoich produktów na każdym segmencie rynku oraz zwiększając zakres swojej oferty.
Niemniej jednak, największe znaczenie ma przyjęcie średnioterminowej strategii przygotowanej w celu przewidywania potrzeb rynku i zachodzących na nim zmian w celu zwiększenia wzrostu obrotów: nacisk na segment części zamiennych – w 2009 r. segment ten wypracował satysfakcjonujące wyniki finansowe, istotne umowy z kluczowymi partnerami na rynkach wschodzących oraz w krajach, gdzie rolnictwo rozwija się w szybkim tempie, ciągły monitoring nowych rynków oraz lokalnych producentów, szukanie możliwości na zawarcie nowych umów typu OEM.
Dobrym wyborem pod względem strategicznym okazała si także decyzja nabycia znacznego udziału w spółce DEUTZ AG. Spółka ta z siedzib w Niemczech jest jednym z wiodących producentów silników spalinowych i w roku 2009 odnotowała strat przede wszystkim na skutek głębokiego kryzysu, który dotknął branżę sprzętu budowlanego oraz branżę transportową. Niemniej jednak DEUTZ AG prognozuje, iż w 2010 r. ponownie wypracuje wzrost, zarówno pod względem wielkości sprzedaży jak i obrotów.

Wyniki za pierwszy kwartał 2010 r. są zachęcające. Pomiędzy 1 stycznia a 31 marca poziom zamówień wzrósł o 12% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Grupa SAME DEUTZ-FAHR (SDF) z siedzibą w Treviglio (Bergamo) jest jednym z wiodących producentów traktorów, kombajnów, maszyn rolniczych oraz silników na wiecie. Swoje produkty sprzedaje na całym wiecie pod markami SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini oraz Hürlimann.
Gama traktorów obejmuje modele o silnikach o mocy od 30 do 270 KM, natomiast gama kombajnów składa się z modeli o silnikach o mocy od 120 do 450 KM.
W 2009 r. Grupa SDF, która zatrudnia ok. 2 400 pracowników na całym świecie, odnotowała dochód netto w wysoko ci 876,4 mln euro oraz wynik EBIT na poziomie 6,5 mln euro.
SDF jest właścicielem 45% udziałów w spółce DEUTZ AG, która to spółka jest jednym z wiodących producentów silników spalinowych oraz jest notowana na giełdzie we Frankfurcie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności