SaMASZ – otwarcie Wydziału Obróbki Skrawaniem

3 lutego 2012 r. był dniem świątecznym dla spółki SaMASZ, ponieważ została uroczyście przekazana do eksploatacji zmodernizowana hala produkcyjna wraz z zapleczem o powierzchni 2000 m2.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości m.in.: Prezydent m. Białegostoku prof. Tadeusz Truskolaski, posłowie – Jacek Żalek i Krzysztof Jurgiel, prezesi – Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Izby Przemysłowo Handlowej, Dyrektorzy Szkół Technicznych z terenu miasta. Politechnikę Białostocką reprezentował prof. Roman Kaczyński Dziekan Wydziału Mechanicznego. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz Parafii Św. Miłosierdzia Ks. Andrzej Kozakiewicz.

Spółka pozyskała halę dzięki zakupowi 85% akcji od Skarbu Państwa Białostockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych w Białymstoku ul. Kombatantów 2.

Koszt modernizacji wyniósł ok. 1,3 mln zł. Utworzony nowy Wydział Obróbki Skrawaniem dysponuje parkiem maszynowym (ok. 50 szt.), Działem Wspomagania Jakości (m.in. zakupiono maszynę pomiarową za 50 tys. Euro), zapleczem socjalnym dla 120 pracowników fizycznych oraz biurami dla 15 osób.

Dzięki tej inwestycji zwolniły się pomieszczenia warsztatowe i biurowe w siedzibie Spółki na ul. Trawiastej, co umożliwiło wzrost zatrudnieniu w okresie ostatnich 2 miesięcy o 120 osób do poziomu 620 osób.

Rok 2012 był dla SaMASZU bardzo sprzyjający, ponieważ praca zespołu konstruktorów, technologów i kardy zarządzającej w rozwój przyniosła efekty – osiągając 80% dynamikę sprzedaży, wykonując w ciągu roku ok. 8700 szt. maszyn. Wartość przychodu to ok. 98,5 mln. zł. Spółka zainwestowała ok. 5 mln. zł, a obecnie zostały uruchomione: nowy laser światłowodowy Fiber oraz myjka automatyczna trójstrefowa za ok 2,1 mln zł.

Plany Spółki na 2012 r. to wdrożenie do produkcji kilkunastu modeli maszyn, zarówno zielonkowych, jaki i komunalnych.

Planowane są inwestycje w środki trwałe jak i budowę nowych hal produkcyjnych co zwiększy moce produkcyjne Spółki i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.