Sadownicy spotkali się w Grójcu

Wdniu 29 stycznia 2011 roku w sobotę w Hali Sportowej SPARTAKUSw Grójcu odbyło się XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiejpodhonorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Głównym Partneremtego spotkaniabyła firma Agrosimex, największy w regioniedystrybutor środków produkcji dla sadownictwa.

Uroczystego otwarciakonferencjidokonał Pan prof. dr hab. Franciszek Adamicki, Kierownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, nowej jednostki naukowo-badawczej, któradziała od1 stycznia br., a powstała zpołączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa.Po tym wystąpieniu głos zabrali m.in. Prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej Poseł na Sejm Pan Mirosław Maliszewski,Podsekretarz Stanu wMinisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marian Zalewski oraz przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Wszyscy oni podkreślali rolę i znaczenie polskiego sadownictwa izwłaszcza udział w nim sadowników z regionu Grójecko-Wareckiego. Wkład Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w rozwój polskiego sadownictwa w okresie ostatnich 60. latomówił Pan Prof. Augustyn Mika. Po oficjalnym otwarciu miały miejsce wykłady merytorycznem.in.: Pana prof. dr hab. Waldemara Tredera nt. zagrożeń w sadownictwie związanych ze zjawiskami pogodowymi, Pani dr Haliny Morgaś nt. zakładania i prowadzenia sadu czereśniowego, Pana prof. dr hab. Kazimierza Tomali nt. przechowywania późnych odmian śliwek, Pana dr Krzysztofa Rutkowskiego nt. nowoczesnych technologii w przechowalnictwie, Pana dr hab. Jerzego Liskant.zwalczania uciążliwych chwastów w sadach i Pana mgr Grzegorza Hoduna nt. wykorzystania dawnych odmian owocowych w uprawie. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a było ich łącznie ok. 450 osób.
Sadownicze spotkania w Grójcu od lat cieszą się ogromną popularnością wśród sadowników,o czymświadczyć możejak zawszedużafrekwencja. W tym roku zbiegły się one z jubileuszem 60-lecia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – obecnie jednej z części nowo powstałego Instytut Ogrodnictwa. W czasie spotkania można było nie tylko wysłuchać wykładów i skorzystać z fachowych poradpracowników naukowychInstytutu Ogrodnictwa, ale takżewymienić doświadczenia z sadownikami z innych rejonów Polski, którzy również przybyli natę imprezę, której dodatkowo towarzyszyła wystawa firm związanych z branżą sadowniczą. Na stoiskach zainteresowane osoby mogły uzyskać wszelkie informacje dotyczące produktów oraz usług świadczonych przez wystawiające się tamfirmy, a łącznie było ich ponad 30. Bezpośrednio przed częścią konferencyjną Grójeckiego Spotkania Sadowniczego w sadzie Pana Jerzego Jasiorowskiego w Belsku Dużym k/Grójca odbył się pokaz cięcia drzew – jabłoni i grusz, przeprowadzony przezbelgijskiego doradcę PanaBarta Liesenborghsa.Wpokazie uczestniczyło ponad 200 osób.