fbpx

Sadownicy o pomocy „pogodowej”

Prezentujemy stanowisko Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie stawek pomocy w związku ze szkodami powstałymi na skutek gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.


“Producenci rolni , w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

Jednak zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby można ubiegać się o pomoc, szkody w danej uprawie muszą wynosić co najmniej 70%.  Zdaniem Związku Sadowników RP warunki te są  nie do przyjęcia.

W świetle tych przepisów tylko bardzo niewielki odsetek sadowników będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej.

Owoców uszkodzonych albo zniszczonych przez grad nie można zakwalifikować jako owoce deserowe. Jedynym wyjściem jest zatem sprzedaż do przemysłu przetwórczego po bardzo niskiej cenie w żadnej mierze nie pokrywającej kosztów produkcji. Dlatego z punktu widzenia sadownika jabłka w tych gospodarstwach są zniszczone całkowicie, a w świetle przepisów część z nich nadaje się do sprzedaży (przemysł). Zdecydowana większość sadowników nie kwalifikuje się zatem do wymaganego 70 procentowego progu zniszczeń, a co za tym idzie proponowana  kwota 900 zł na jeden hektar nie będzie w żaden sposób  dostępna.

Poza tym zgodnie z przepisami, jeśli rolnik nie ubezpieczył upraw to kwota pomocy ulegnie zmniejszeniu o 50 %. Niestety większość sadowników w związku z brakiem środków finansowych nie posiada ubezpieczenia. Ustalanie warunków pomocy na poziomie, który spełni tylko bardzo niewielki odsetek poszkodowanych uważamy za bezsensowne.
Tegoroczne klęski żywiołowe były wyjątkowo dotkliwe dla polskich rolników. Wiele gospodarstw ma problem ze zdobyciem funduszy koniecznych do codziennego funkcjonowania.

W związku z powyższym Związek Sadowników RP zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę warunków przyznawania pomocy. Uważamy że pomoc, w obecnym brzmieniu przepisów, jest niemożliwa do uzyskania i poszkodowane osoby nie otrzymają żadnego odszkodowania.

Źródło: Związek Sadowników RP

Baner Bayer Roundup
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.