SAATBAU POLSKA to nasiona z Dolnego Śląska

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej jest jedną z czołowych firm hodowlano–nasiennych w Polsce. Jest spółką córką austriackiej spółdzielni rolniczej SAATBAU, zajmującej się hodowlą i nasiennictwem kukurydzy, zbóż, rzepaku i soi, a także kontraktacją produkcji rolnej.

Początki działalności firmy ze Środzie Śląskiej to lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia jako firmy państwowej. Od 2009 roku rozpoczęła się prywatyzacja spółki, a ostatnie udziały zostały kupione od Skarbu Państwa przez firmę SAATBAU LINZ w 2012 roku i od tego momentu weszła w skład grupy SAATBAU jako firma córka. Kapitał podstawowy spółki wynosi ponad 15 mln PLN. Udziałowcami są SAATBAU LINZ, rolnicy, pracownicy, emeryci oraz jeden udział przypadł hodowcy z Austrii.

Firma ze wszystkimi oddziałami zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, najlepszym klimatycznie regionie dla produkcji nasiennej kukurydzy i soi oraz innych gatunków w Polsce. Obecnie do spółki należy 5 wyspecjalizowanych Zakładów Przerobu Nasion w Środzie Śląskiej, Kobierzycach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie oraz trzy magazyny nasienne w Olszance, Kurowie i Wierzbowie. W Zakładach Przerobu Nasion odbywa się proces przerobu tj. suszenie, czyszczenie, zaprawianie, pakowanie oraz ocena materiału siewnego zgodnie z wymogami jakościowymi. Cała działalność nasienna oparta jest o współpracę z pona 200 gospodarstwami nasiennymi i na ich polach firma produkuje nasiona. Dzięki połączeniu najlepszych, dostosowanych do polskich warunków odmian firma jest w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.

Jak powiedział Zygmunt Król, prezes firmy SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. celem firmy jest oferowanie innowacyjnego, najwyższej jakości materiału siewnego, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego rolnictwa.

Obecnie firma posiada w swojej ofercie 34 własne odmiany kukurydzy i 30 licencjonowane. Ponadto 22 własne odmiany zbóż i 19 w licencji, rzepaku 12 i soi 8 odmian własnych.
Partnerami kooperacyjnymi firmy są Hodowla Roślin Smolice, Strzelce, Danko, Syngenta i Freiherr Von Moreau.

Dziś SAATBAU to niepowtarzalna genetyka i innowacyjna technologia nasienna – jak zauważył Daniel Niewiński szef marketingu SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

Jeśli mówimy o kukurydzy firma posiada w swojej ofercie ponad 50 odmian należących do różnych grup wczesności z FAO od 170 do 270. Wśród najbardziej znanych odmian hodowli SAATBAU należy na pewno wymienić DANUBIO, a spośród nowości CASANDRO i PERRERO. W procesie zaprawiania nasion kukurydzy SAATBAU stosuje własną technologię OPTI PLUS, która zapewnia siewkom dynamiczny wzrost początkowy, chroni przed chorobami grzybowymi i chroni przed ptakami.

Firma SAATBAU rozpoczęła uprawę nasienną soi w Polsce w 2010 roku. Dzięki sukcesowi uprawy na Dolnym Śląsku bardzo szybko wzrosło zainteresowanie tym gatunkiem w całej Polsce. Precyzyjna agrotechnika to ważny element do osiągnięcia sukcesu w uprawie tej rośliny. SAATBAU opiera się na ogromnym doświadczeniu Centrali w Austrii, gdzie soja uprawiana jest od lat 80-tych. Ponadto firma prowadzi bardzo szeroki system doświadczeń z soją na terenie całej Polski, co ułatwia dobór najlepszych odmian oraz dostosowanie agrotechniki do polskich warunków klimatycznych, także w północnych regionach kraju. Do pełnego i prawidłowego rozwoju soja wymaga szczepienia bakteriami ze szczepu Bradyhizobium japonicum. SAATBAU jako jedyna firma w Polsce oferuje nasiona GOTOWE DO SIEWU, zaprawiane z zastosowaniem własnej technologii FIX FERTIG. W tym sprawdzonym procesie technologicznym nasiona są otoczkowane bakteriami brodawkowymi wraz z polimerem, który pełni również funkcję środka konserwującego i chroniącego przed działaniem promieni słonecznych. Nasiona soi od firmy SAATBAU to nasiona wolne od GMO, rynkowymi standardami są takie odmiany jak MERLIN i ABELINA.

W zbożach firma oferuje odmiany z parametrami czystości, kiełkowania i zaprawy wyższymi od wymaganych. Należy do nich między innymi odmiana Guido. W rzepaku należy wymienić takie odmiany jak CLARUS, PANTEON czy PRESIDENT.

Oprócz oferty nasiennej i kontraktowej firma posiada również do dyspozycji aplikację Profit Manager, który jest dystrybuowany przez firmę 365 Farm Net. Jest to moduł, który posiada funkcje oprogramowania księgowego, planistycznego, symulacyjnego, doradczego i dokumentacyjnego dla gospodarstw rolnych. Aplikacja ta zdobyła złoty medal na targach Polagra Premiery 2018. Aplikacja pomaga w lepszym zarządzaniu produkcją, ryzykiem i zyskiem.

Wszystkie sukcesy firmy to nie dzieło przypadku. Firma inwestuje rocznie w badania i remonty 5 mln PLN i zatrudnia 120 pracowników.

Anna Arabska