Są szkodliwe dla rolników…?

Klub Parlamentarny Kukiz 15 5 maja złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych. Dotyczy on wprowadzenia nowych zasad przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izb oraz nowych zasad pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań ustawowych i statutowych przez samorząd rolniczy.

Według posłów Kukiz 15 wybory do izba rolniczych powinny odbywać się poziomie sołectw, co pozwoli na realne funkcjonowanie samorządu rolniczego w całym kraju.  Natomiast jeśli chodzi o finansowanie izb rolniczych, to połowa obecnego przekazywanego obecnie na funkcjonowanie izb odpisu podatkowego powinna być  zależna od woli rolnika.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych zaproponowane przez posłów Klubu Kukiz 15 zmiany w ustawie są szkodliwe dla rolników, ponieważ sprowadzają się jedynie do ograniczenia dochodów izb do 1% odpisu z podatku rolnego oraz wprowadzają wybory do izb rolniczych od poziomu sołectw – chcąc osłabić reprezentanta rolników ze 120-letnią historią izb rolniczych na ziemiach polskich, będącego jedynym partnerem dla Rządu i Parlamentu.