Są pieniądze na renty

Polska otrzymała zgodę od Komisji Europejskiej na zwiększenie puli środków na Renty strukturalne” o 362 mln euro oraz “Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” o 150 mln euro. Aby pieniądze te mogły być formalnie wydane, Bruksela musi jeszcze wydać zgodę na zmianę w PROW na lata 2007-13. Ma to nastąpić do końca tego roku.”

Po wydaniu zgody przez KE, zakończone będą mogły być prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie tych dwóch działań. Po tym teoretycznie ruszy nabór nowych wniosków. Dzięki zwiększeniu puli środków na Renty strukturalne” możliwe będzie także sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych na to działanie w latach 2004-006.Pieniądze na ten cel zostaną przesunięte z innych działań finansowanych w ramach PROW 2007-2013, tak więc łączny budżet Programu wynoszący 17,2 mld euro nie ulegnie zmianie.