Są pieniądze dla producentów mięsa i mleka

Jest dodatkowych 30 mln euro od Unii Europejskiej dla polskich producentów z sektora wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego.

W zeszły piątek w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie, które ustanawia tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Łącznie państwa członkowskie UE otrzymają 420 mln euro, aby wesprzeć rolników w sektorach wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego.

Jak podkreśla FAMMU/FAPA, powodem wprowadzenia pomocy były zakłócenia na powyższych rynkach, wywołane silną nierównowagą między podażą i popytem. Do wystąpienia zakłóceń przyczyniły się embargo rosyjskie na import produktów rolnych i spożywczych z UE, wprowadzone w sierpniu ub.r. i ostatnio przedłużone do sierpnia 2016 roku, a także globalne spowolnienie wywozu przetworów mlecznych do Chin.

W związku z powyższym, na rynkach mleka, przetworów mlecznych i wieprzowiny doszło do znacznych nadwyżek podaży, przez co ceny spadły, a rolnicy zaczęli borykać się z  problemami w zakresie utrzymania płynności finansowej.
W lipcu 2015 r. średnia cena tusz wieprzowych w UE spadła o 13%, prosiąt o 23%, a mleka surowego o 20% w stosunku do lipca 2014 r. Notowania obniżyły się również znacznie poniżej średniej z ostatnich 5 lat. Ponadto, w wielu państwach członkowskich UE na uprawy wiosenne i letnie negatywnie wpłynęły upały i susza, utrzymujące się w lipcu i sierpniu br. Sektory hodowlane wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa baraniego i koziego odczuły poważne negatywne skutki wzrostu kosztów produkcji na skutek niedoboru upraw paszowych i pastwisk” – zauważa FAMMU/FAPA

Biorąc pod uwagę problemy producentów, dostępne dotychczas środki wsparcia są niewystarczające. Nowe przepisy określają tymczasowe nadzwyczajne wsparcie finansowe, obliczone na podstawie krajowych kwot mlecznych z lat 2014/15 oraz krajowego pogłowia trzody chlewnej i jest proporcjonalne do odnotowanego spadku cen skupu mleka i tusz wieprzowych od producentów, do stopnia zależności od rynku rosyjskiego oraz wpływu suszy na produkcję upraw paszowych i ich ceny.

Najwięcej pieniędzy dostaną Niemcy (ponad 62 mln euro) i Francja (prawie 63 euro). Kwota przyznana Polsce wynosi prawie 30 mln euro (28 946 973 euro). Państwa członkowskie same rozdzielają kwoty krajowe, biorąc pod uwagę np. spadek cen w poszczególnych sektorach, czy unikając zakłóceń konkurencji. Dodatkowe wsparcie może zostać wypłacone najpóźniej do dn. 30 czerwca 2016 r.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA