Są kolejne pieniądze z ARiMR

Są kolejne pieniądze dla rolników z Podlasia, którzy ponieśli straty w związku z ASF. W ARiMR można już składać wnioski o pomoc. Nabór potrwa do końca marca.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła kolejną transzę wsparcia dla rolników z Podlasia, którzy ponieśli straty ze względu na szkodliwą działalność dzików.
Ponad 6 mln zł przeznaczonych na ten cel to również odpowiedź rządu na postulaty protestujących rolników ws. odszkodowań z tytułu zachorowań trzody chlewnej na afrykański pomór świń. Pieniądze popłyną do producentów, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wsparcie to ma charakter pomocy de minimis, maksymalnie więc rolnicy otrzymają 15 tys. euro. Wysokość tej pomocy będzie jednak pomniejszona o kwotę, którą otrzymają oni w ramach odszkodowania od kół łowieckich oraz, którą dostali od ARiMR w grudniu 2014 r. – wówczas również Agencja wypłacała rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki.
Wartość poniesionych szkód oszacuje specjalny zespół, powołany przez dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W oddziałach agencji można już składać wnioski o przyznanie pomocy. Ostateczny termin mija 31 marca.
Do wniosku trzeba dołączyć, m.in.

1) oświadczenie producenta rolnego, o tym czy uzyskał:
•    odszkodowanie z tytułu szkód, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie – również o jego wysokości,
•    pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jeżeli uzyskał taką pomoc – również o jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy z tego programu nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód przez dziki.
Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.
Tymczasem w ministerstwie rolnictwa, szef resortu, Marek Sawicki spotkał się, m.in. z głównym lekarzem weterynarii Markiem Pirsztukiem, dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztofem Niemczukiem oraz przedstawicielami ministerstwa spraw wewnętrznych, czy ministerstwa finansów.

Tematem spotkania była właśnie sytuacja producentów trzody chlewnej na Podlasiu, w związku z zagrożeniem ASF. Ustalono, ze zaostrzone będą sankcje za nielegalny przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, postanowiono wciąż monitorować przemieszczanie i upadki dzików wzdłuż całej wschodniej granicy Polski, zintensyfikować kontrole środków transportu świń oraz kontynuować działania w celu dalszego zabezpieczenia granic Polski przed możliwością przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich przez podróżnych przekraczających granice zarówno przez porty lotnicze, jak i drogowe i kolejowe przejścia graniczne.

Renata Struzik, źródło: ARiMR, MRiRW