Są już pozwolenia na połowy na Bałtyku

Armatorzy statków rybackich otrzymali już specjalne zezwolenia połowowe na 2015 rok. Mogą już oni łowić dorsza, śledzia, szprota, łososia i gładzicy na Morzu Bałtyckim.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki wydał 728 specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających armatorów do prowadzenia połowów na Morzu Bałtyckim w 2015 r. Otrzymali oni specjalne zezwolenia połowowe, uprawniające do prowadzenia połowów w tym roku.    

Kwotę połowową:
– dorsza – otrzymali armatorzy 595 statków rybackich,
– śledzia zachodniego – otrzymali armatorzy 68 statków rybackich,
– śledzia centralnego – otrzymali armatorzy 376 statków rybackich,
– szprota – otrzymali armatorzy 166 statków rybackich,
– łososia – otrzymali armatorzy 92 statków rybackich,
– gładzicy otrzymało 708 statków rybackich.

Polska posiada na rok 2015 do odłowienia na Morzu Bałtyckim ogólne kwoty połowowe następujących gatunków limitowanych: dorsza, śledzia, szprota, łososia oraz gładzicy.
Dorsz
Suma ogólnych kwot połowowych dorsza dla Polski na rok 2015 wynosi  15 460 ton, z czego 77,3 ton przeznaczono na cele naukowo-badawcze. Pozostałą kwotę podzielono do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m oraz te o długości co najmniej 8 m.
Kwotę połowową dorsza przyznano armatorom statków rybackich, którzy na dzień 31 października 2009 r. posiadali wydane specjalne zezwolenie połowowe na obszar Morza Bałtyckiego oraz według stanu długości całkowitej ich statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2011 r.

Śledź centralny
Ogólna kwota połowowa śledzia centralnego dla Polski na rok 2015 wynosi 40 723 ton,
z czego wydzielono kwotę na połowy na Zalewie Wiślanym oraz tę dla statków poniżej 8 m i co najmniej 8 m.
Kwotę połowową śledzia stada centralnego otrzymali armatorzy statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005–2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową śledzia stada centralnego oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej śledzia stada centralnego co najmniej w jednym roku w latach 2005–2013. Kwotę połowową śledzia przyznano według stanu długości całkowitej statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2013 r.

Śledź zachodni
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia zachodniego, która dla Polski na rok 2015 wynosi 2 891 ton, dokonano na kwoty indywidualne, wyliczając współczynnik udziału danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego w latach 2005–2010, obliczony na podstawie jego połowów z tych lat.

Szprot
Ogólna kwota połowowa dla Polski na rok 2015 wynosi 62 706 ton, z czego wydzielono kwotę połowową dla statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m i co najmniej 12 m.
Kwotę połowową szprota otrzymali armatorzy statków rybackich, którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005–2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota co najmniej w jednym roku w latach 2005–2013. Kwotę połowową szprota przyznano według stanu długości całkowitej statków rybackich z rejestru na dzień 31 października 2013 r.

Łosoś
Ogólna kwota połowowa łososia dla Polski na rok 2015 w wysokości 6030 szt. została podzielona na armatorów statków rybackich, którzy co najmniej raz w latach 2005-2010 posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową łososia oraz dokonali w tych latach odłowienia co najmniej części tej kwoty. Wielkość kwoty indywidualnej wyliczona została na podstawie procentowego współczynnika udziału danego armatora w całkowitych połowach łososia w latach 2005-2010, wyliczonego na podstawie jego połowów z tych lat.

Gładzica
Ogólna kwota połowowa gładzicy dla Polski na rok 2015 w wysokości 511 ton i została przeznaczona do wykorzystania przez wszystkich armatorów statków rybackich, którzy zawnioskowali o kwotę tego gatunku, jako kwota wspólna (tzw. kwota olimpijska).
Szczegółowe informacje nt. kwot i zezwoleń połowowych dostępne są na stronie resortu rolnictwa: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Podzial-kwot-polowowych-na-Morzu-Baltyckim-na-2015-r

Renata Struzik, źródło: MRiRW