Są jeszcze środki z Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 27 czerwca do 9 lipca 2014 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie z działania 1.4 “Rybactwo przybrzeżne” z Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013, w zamian za tymczasowe zaprzestanie połowów.

Armatorzy, których statki zarejestrowane są w polskich portach bałtyckich mogą otrzymać rekompensaty pod warunkiem, że wraz z wnioskiem o dofinansowanie dostarczą opinię Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (OIRM) o tym, że planowana operacja tymczasowego zaprzestania połowów ma na celu ochronę populacji dorszy. Natomiast armatorzy jednostek połowowych, dla których port macierzysty położony jest na Zalewie Wiślanym lub Zalewie Szczecińskim i wodach przyległych, muszą przedstawić opinie OIRM  zawierającą informację, że zawieszenie połowów ma na celu ochronę gatunków ryb wymienionych w posiadanym przez nich Specjalnych  Zezwoleniach Połowowych.

Biorąc pod uwagę wielkość floty rybackiej działającej w obszarach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz na zalewach (Wiślanym i Szczecińskim) rekompensaty finansowe za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej mogą otrzymać armatorzy około 520 jednostek rybackich.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:
– Szczecinie – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku;
– Gdyni – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.
 
(Źródło: ARiMR)