Rzepaki mają się dobrze

Łączna powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku ozimego i jarego jest szacowana, wg „Wstepnej oceny stanu upraw rolnych i ogrodniczych 2013” GUS, na poziomie 846,6 tys. ha, tj. o 17,5% więcej niż w roku ubiegłym. Również stan zasiewów upraw ozimych rzepaku i rzepiku jest lepszy od ubiegłorocznego (3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,5 stopnia wyżej niż przed rokiem – w 5-stopniowej skali).

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2013 r. wynika, że najlepiej prezentowały się plantacje w województwie opolskim (3,9 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabiej w województwie kujawsko-pomorskim – 3,4 stopnia. W 14 województwach stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego jest lepszy od ubiegłorocznego, natomiast w województwie warminsko-mazurskim ocena plantacji rzepaków ozimych była niższa od oceny z wiosny ubiegłego roku o 0,1 stopnia, a w województwie podlaskim – na poziomie oceny ubiegłorocznej. Największą różnicę w ocenie stanu tych upraw w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotowano w województwie kujawsko-pomorskie – wyżej o 1,2 stopnia oraz województwach dolnośląskimi opolskim – wyżej o 0,8 stopnia.
Również stan upraw rzepaku jarego jest lepszy od ubiegłorocznego (3,4 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,3 stopnia wyżej).
(eg)