Rzepak tańszy niż przed rokiem

W lipcu i sierpniu br. rzepak, olej oraz śruta rzepakowa były znacznie tańsze niż w tym samym okresie 2012 roku.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w lipcu i sierpniu br. przeciętne ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu rzepaku wyniosły odpowiednio 1510 i 1504 zł/t (ceny zostały wyliczone jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi.). W porównaniu do tego samego okresu w 2012 roku obniżyły się odpowiednio o 26% i 25%.
Średnie ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego netto, publikowane przez MRiRW, w lipcu i sierpniu kształtowały się odpowiednio na poziomie ok. 3775 i 3498 zł/t. W porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. były niższe odpowiednio o 16% i 20%.
Również w przypadku śruty rzepakowej odnotowano istotny spadek cen w relacji rocznej. Według MRiRW, przeciętne ceny sprzedaży netto tego surowca w lipcu i sierpniu br. wyniosły odpowiednio 1031 i 846 zł/t, czyli o 5% i 23% mniej niż przed rokiem.
(EG)