Rzepak przezimował gorzej niż w ubiegłym roku

Pod koniec kwietnia br. została opublikowana wstępna ocena przezimowania upraw ozimych. Ocena została przeprowadzona przez rzeczoznawców terenowych GUS na podstawie badań polowych wykonanych na początku marca oraz lustracji pól w końcu marca, a także obserwacji warunków agrometereologicznych i ich wpływu na stan upraw.

Według GUS, powierzchnia obsiana rzepakiem i rzepikiem ozimym pod zbiory w 2011 roku wyniosła ok. 718 tys. ha. Dla porównania, przed rokiem było to ok. 750 tys. ha. W optymalnych warunkach agrotechnicznych zasiano ok. 64% powierzchni rzepaku ozimego, a zatem mniej niż w 2009 roku (ok. 78%).

Oceniany w listopadzie 2010 roku stan zasiewów rzepaku i rzepiku pod zbiory w 2011 roku był gorszy niż na jesieni 2009 r. Plantacje oceniono na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego, podczas gdy w 2009 roku na 3,8 (stopień 5″ oznacza stan bardzo dobry, “4” – dobry, “3” – dostateczny, “2” – słaby, zaś “1” – zły, klęskowy).

W przypadku plantacji rzepaku i rzepiku ozimego ocenianych w listopadzie 2010 roku oceny wahały się od 2,6 stopnia kwalifikacyjnego w województwie śląskim do 4,0 w województwie świętokrzyskim.
Źródło: AgroTydzień nr 189