Rzepak nadal na topie

W ocenie Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi produkcja rzepaku w Polsce stała się najbardziej rozwijającym się działem produkcji roślinnej głównie z uwagi na możliwości wykorzystania rzepaku do produkcji biopaliw. Udział rzepaku w krajowej powierzchni zasiewów wzrósł z 4% przed akcesją Polski do UE do ok. 9% w ostatnich 5 latach.

Po rekordowo wysokich zbiorach w 2014 r., wynoszących 3,3 mln ton, w 2015 r. zbiory rzepaku w Polsce obniżyły się do 2,7 mln ton. Mimo głębokiego spadku, był to drugi, najwyższy poziom zbiorów rzepaku w historii. Spadek zbiorów w ubiegłym roku spowodowany był zmniejszeniem plonów i niewielkim ograniczeniem powierzchni uprawy – informuje resort rolnictwa.

Według szacunków  Głównego Urzędu Statystycznego pomimo gorszych niż w roku ubiegłym warunków zimowania i wegetacji plony rzepaku mogą być zbliżone do ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 15% i wynosi około 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od ubiegłorocznych.

Źródło: MRiRW