Rzeka polskiego mleka

0
747

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13767,8 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2017 r. o 463,2 mln litrów, tj. o 3,5%.

– Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,1% z 5687 litrów w 2017 r. do 5747 litrów w 2018 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,5% z 6201 litrów w 2017 r. do 6258 litrów w 2018 r. Średnioroczny stan krów zwiększył się o 56,3 tys. sztuk (tj. o 2,4%), a krów mlecznych o 54,3 tys. (tj. 2,5%) – informuje Małgorzata Kuliś z Departamentu Rolnictwa GUS.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2018 r. 12849,4 mln litrów mleka (tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,3% krajowej produkcji. Natomiast w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych produkcja mleka w 2018 roku wyniosła 939 litrów, tj. o 3,2% więcej niż w 2017 roku.

Źródło: GUS

Opracował: Samuel Skrzysz