Ryzyko pomoru świń w Niemczech

Eksperci z Niemieckiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej oceniają, że ryzyko wystąpienia epidemii pomoru świń jest w tym kraju duże. Wiąże się to ze stale rosnącą liczebnością dzików, które roznoszą tę chorobę.

Nawet jeden przypadek pomoru w północno zachodnim regionie kraju, gdzie skupiony jest intensywny chów świń spowoduje ogromne straty. Oszacowano, że w rejonie Munster pomór w krótkim tylko okresie spowodowałby straty rzędu 2,2 mld euro, a w regionie Weser-Ems – 2,8 mld.
(Agra Europe 2010, nr 2401, s. N/3)