RYSZARD WOJTASIEWICZ nie żyje

Jak dowiedziała się redakcja portalu Wrp.pl, wczoraj zmarł nagle Ryszard Wojtasiewicz, prezes i założyciel Związku Gorzelni Polskich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 stycznia o godz. 15.00 w Chocianowie. N

Informacja o śmierci Ryszarda Wojtasiewicza, została również opublikowana na stronie internetowej ZGP. Koledzy i przyjaciele ze Związku piszą o nim:Był założycielem Związku, który aktywnie i skutecznie bronił interesów wszystkich Gorzelników w Polsce”.

W ubiegłym roku, Ryszard Wojtasiewicz, wspólnie z innymi organizacja branżowymi, aktywnie włączył się w akcje protestacyjne, przeciw złej sytuacji na rynku rolnym.
Próbował zwrócić uwagę rządu na tragiczną sytuację polskiego gorzelnictwa – obejrzyj przemówienie R. Wojtasiewicza, podczas pikiety rolników, pod ministerstwem gospodarki, w październiku ubr.: Kolejne protesty rolników – tym razem w Warszawie

MS/Wrp.pl

O ZGP:
Inicjatywa powołania Krajowego Związku Producentowi Spirytusu i Technologów Gorzelnictwa zrodziła się pod koniec 2001 r. wśród gorzelników skupionych w Dolnośląskim Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. w dniu 2 lipca 2004 podjął uchwałę o zmianie nazwy Związku na Związek Gorzelni Polskich oraz o stworzeniu Biura Pomocniczego w Warszawie. Obecnie ZGP liczy łącznie 180 członków, skupiając również zakłady odwadniania spirytusu, przedsiębiorstwa produkujące enzymy itd. Posiada Koordynatorów Regionalnych we wszystkich województwach kraju. N”