Rynki rolne wg OECD-FAO

Wzrost popytu rynków wschodzących i produkcja biopaliw będą umacniać ceny produktów rolnych, jak wynika z najnowszego raportu OECD-FAO odnośnie perspektyw dla rynków rolnych w latach 2010-2019. Przewiduje się, że w ciągu następnych 10 lat średnie ceny płodów rolnych w odniesieniu do towarów uwzględnionych w przeglądzie osiągną poziom wyższy od cen odnotowanych w dekadzie poprzedzającej wzrosty cenowe z lat 2007/08 w ujęciu nominalnym i realnym.

Dla rynków roślin oleistych największe zmiany dotyczą olejów roślinnych, ponieważ przewiduje się dla nich ponad 40% wzrost cen realnych w stosunku do cen z lat 1997-2006. Przy wzroście popytu i produkcji średnie ceny surowców oleistych prawdopodobnie wzrosną nominalnie do 419 USD/t w 2019 roku (od lat 2010/11) jakkolwiek realnie (z uwzględnieniem inflacji) zmniejszą się. Ceny śrut oleistych w najbliższych latach powinny spadać, aby w drugiej połowie prognozowanego okresu wzrosnąć do 288 USD/t. Oleje roślinne powinny w 2019 roku nominalnie umocnić wartość do 1043 USD/t, czyli znacznie powyżej wartości z lat 2007-09 (947 USD/t). Ekspansja produkcji biopaliw napędzana przez politykę poszczególnych państw zbuduje dodatkowy popyt na oleje roślinne (pszenicę, zboża gruboziarniste i cukier). Z drugiej strony pozostaje czynnik niepewności co do kształtowania cen ropy naftowej w niedalekiej przyszłości, zmian polityki względem biopaliw oraz rozwoju technologii biopaliw II generacji. Głównym ośrodkiem wzrostu produkcji, konsumpcji i handlu będą kraje rozwijające się. Kraje rozwijające nie OECD będą nadal dominować w eksporcie olejów roślinnych w 2019 roku (91% udział).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności