Rynek żywności ekologicznej w Czechach

Wartość żywności ekologicznej sprzedanej w 2006 r. w Czechach była o 49% większa niż rok wcześniej i o 79% większa niż w 2004 r.


Tak szybkiego wzrostu nie zanotowano w żadnym innym kraju. Niestety w 65% wzrost ten należy przypisać żywności importowanej, która stanowi 56% ogółu żywności ekologicznej na czeskim rynku. Przewiduje się, że w ciągu następnych 5 lat sprzedaż ta będzie rosła o 35% rocznie.

(Agra Europe 2007, nr 2256, s. N/5)
W.M.

N