Rynek żywca

Początek sierpnia zaznaczył się niewielkim wzrostem notowań cen skupu żywca na krajowym rynku. O 1-2% zdrożały w skupie podstawowe gatunki żywca w porównaniu do ostatnich dni lipca. W pierwszym tygodniu sierpnia, jak podaje MRiRW, dostawcy otrzymywali za trzod ę chlewną 4,45 zł/kg, czyli więcej o 3,6% niż miesiąc wcześniej. Obecne ceny są jednak o 11% nisze niż przed rokiem.

W porównaniu do rynku unijnego, cena polskiej wieprzowiny wyniosła 150,49 euro/100 kg i była prawie 10% wyższa od duńskiej, ale o ponad 2% niższa od niemieckiej i zbliżona do średniej wartości w UE. Za bydło płacono średnio 4,34 zł/kg, czyli utrzymały się podobne ceny sprzed miesiąca. Jest to jednak prawie 11% mniej niż dostawcy bydła uzyskiwali rok wcześniej.
Na rynku drobiu notuje się ciągły wzrost cen skupu. W początkach sierpnia kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,61 zł/kg, co oznacza 10% wzrost w odniesieniu do notowania sprzed miesiąca, ale 2% spadek w odniesieniu do ubiegłego roku. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,66 zł/kg, o 2% więcej niż w lipcu, ale o 7% mniej niż przed rokiem.
Ceny prosiąt na krajowych targowiskach zanotowały spadek zarówno do cen lipcowych, jak też ubiegłorocznych. Na początku sierpnia br. za 1 sztuk prosięcia płacono średnio 117 zł, tj. Odpowiednio o 7% i o 38% mniej ni miesiąc i rok wcześniej.
Zanotowano też wzrost cen w zbycie mięsa czerwonego. Półtusze wieprzowe i ćwierćtusze wołowe podrożały o 1% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Przeciętna cena półtusz wieprzowych to 6,36 zł/kg, czyli o 1,5% wyższa niż przed miesiącem, ale o 10% niższa ni ż w ubiegłym roku.

Oprac. EG na podst. ARR, MRiRW