Rynek zbóż paszowych

W 2013/14 r. zbiory zbóż paszowych na świecie szacowane są przez USDA na 1 252,37 mln ton, tj. o 10% więcej niż sezon wcześniej, a przez FAO na 1 295,1 mln ton, tj. o 11,4% mniej niż w poprzednim sezonie. Dzięki bardzo dobrym wynikom produkcji zapasy zbóż paszowych zostaną odbudowane.

Według FAO, na koniec sezonu 2013/14 wzrosną one aż o 30,5% do 217,2 mln ton, a według Amerykańskiego Departamentu Rolnego – o 31% do 197,63 mln ton.
W bieżącym sezonie największe procentowe wzrosty produkcji zbóż paszowych odnotowano w tych krajach, które w zeszłym sezonie najbardziej były dotknięte skutkami dewastującej suszy, tj. w USA – wzrost o 30% do 371,7 mln ton, na Ukrainie – o 28,6% do 38 mln ton oraz w Rosji – o 24,2% do 35,6 mln ton.
Lepsze niż przed rokiem wyniki produkcji zbóż paszowych odnotowano poza tym w następujących krajach: kraje Afryki północnej i Bliskiego Wschodu – łącznie o 14,6% do 31,2 mln ton, w Australii – o 9,7% do 11 mln ton, w Unii Europejskiej – o 8,7% do 158,5 mln ton, w Kanadzie – o 7,7% do 26,2 mln ton, w krajach Azji Płd -Wschodniej – o 6,4% do 26,4 mln ton, w Chinach – o 2,4% do 217,8 mln ton oraz w Meksyku – o 1,9% do 29,4 mln ton. Gorsze rezultaty w produkcji tej grupy zbóż odnotowano natomiast w Argentynie – o 4,6% do 35,4 mln ton oraz w Brazylii – o 13,1% do 72,8 mln ton.
W handlu międzynarodowym należy spodziewać się większej wymiany zbożami paszowymi, na co niewątpliwie będzie miał wpływ niski poziom ich cen. Największy wzrost eksportu zbóż paszowych jest prognozowany ze strony USA – o 94,8% do 40,4 mln ton. Sprzedaż zagraniczną zwiększa także kraje WNP oraz Unia Europejska.
Po stronie importu spodziewane jest zmniejszenie zakupów przez Unię Europejską – o 29% do 8,4 mln ton. Przywóz zbóż paszowych zwiększą natomiast tacy odbiorcy jak Chiny, Meksyk, Korea Południowa, Japonia oraz w znacznie mniejszym stopniu kraje północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, kraje Południowo-Wschodniej Azji oraz Arabia Saudyjska.
(Źródło: Analizy FAMMU/FAPA)