Rynek zbóż i rzepaku

Notowania cen na polskim rynku większości gatunków ziarna pozostają dość stabilne. Niewielkie wzrosty cen notuje się w odniesieniu do ziarna pszenicy. Rynkowa podaż ziarna nie jest duża. Utrzymujący się wysoki kurs euro oraz wyraźne odbicie cen na giełdach europejskich w II połowie minionego tygodnia sprawiły, iż rolnicy ograniczyli notowaną jeszcze tydzień wcześniej sprzedaż ziarna.

Popyt na ziarno także jest umiarkowany. Większość przetwórców jest zaopatrzona w surowiec na kwiecień i w dalszym ciągu kupuje stosunkowo niewielkie ilości ziarna pod bieżącą produkcję.

W chwili obecnej, w zależności od regionu kraju realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 880-910 PLN/t wobec 860-900 PLN/t przed tygodniem.Ceny jęczmienia (które w ostatnich tygodniach spadłynajbardziej w związkuz pojawieniem się ziarna z unijnych magazynów interwencyjnych) obecnie wynoszą 770-790 PLN/t, a pszenżyta 780-820 PLN/t. Z kolei, ceny żyta paszowegowynoszą750-790 PLN/t. Cenykukurydzy zawierają się w przedziale 880-920 PLN/t(wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Po mającym miejsce tydzień wcześniej osłabieniu cen, notowania cen pszenicy konsumpcyjnej nieznacznie się umocniły iobecnie wzależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 940-980 PLN/t. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego to poziom780-810 PLN/t.
Według notowań giełdowych, w piątek 25/03 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 970-980 PLN/t (970-980 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 900-910 PLN/t (900-910 PLN/t). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 810-820 PLN/t (810-820 PLN/t), jęczmienia paszowego – 780-810 PLN/t (780-810 PLN/t), a kukurydzy – 880-910 PLN/t (880-910 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

Co będzie z rzepakiem?
W Europie wstępne informacje mówią o złym przezimowaniu plantacji rzepaku, co prawdopodobnie spowoduje straty w zasiewach. Wieści z wielu regionów Niemiec mówią o złym stanie rzepaku po zimie, który potrzebowałby teraz poprawy pogody dla optymalnego wzrostu. Dalej w wielu rejonach utrzymuje się potencjał do odzyskania wigoru roślin, ale straty są większe niż w ostatnich latach. Wstępne informacje z Polski mówią również o ponadprzeciętnych stratach mrozowych.
W minionym tygodniu, notowania cen rzepaku wyraźnie wzrosły. Napięty bilans rzepaku w UE-27 w bieżącym sezonie oraz wstępne informacje mówiące o większych niż zazwyczaj stratach mrozowych we wschodnich regionach uprawy rzepaku w Niemczech, a także w Polsce wpłynęły na dalszą zwyżkę cen nasion.
W piątek 25/03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 472,50 EUR/t i była o 4,5% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia.