Rynek zbóż – 5 lipca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 500 500 0,0
MAX. 950 875 8,6
ŚREDNIA 688 691 -0,5
ŻYTO
MIN. 380 390 -2,6
MAX. 575 690 -16,7
ŚREDNIA 468 487 -4,0
JĘCZMIEŃ
MIN. 480 470 2,1
MAX. 900 800 12,5
ŚREDNIA 646 653 -1,2
KUKURYDZA
MIN. 550 510 7,8
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 744 749 -0,7
OWIES
MIN. 350 375 -6,7
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 512 515 -0,7
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 720 11,1
ŚREDNIA 564 565 -0,1
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 670 676 -0,9
paszowa 665 655 1,6
ŻYTO
konsumpcyjne 493 477 3,4
paszowe 485 482 0,5
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 533 540 -1,2
paszowy 561 547 2,5
browarniany 731 613 19,4
KUKURYDZA
paszowa 577 577 0,0
OWIES
konsumpcyjny 495 491 0,7
paszowy 446 461 -3,3
PSZENŻYTO
paszowe 533 524 1,6
źródło: MRiRW