Rynek zbóż – 31 maja 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 500 520 -3,8
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 714 721 -1,0
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 780 700 11,4
ŚREDNIA 505 499 1,1
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 450 11,1
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 674 675 -0,2
KUKURYDZA
MIN. 550 500 10,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 753 746 0,9
OWIES
MIN. 375 400 -6,3
MAX. 860 860 0,0
ŚREDNIA 546 534 2,1
PSZENŻYTO
MIN. 400 450 -11,1
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 596 590 1,1
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 683 677 0,9
paszowa 661 650 1,8
ŻYTO
konsumpcyjne 461 477 -3,2
paszowe 486 461 5,5
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 565 568 -0,6
paszowy 558 563 -0,9
browarniany 682 661 3,2
KUKURYDZA
paszowa 566 573 -1,2
OWIES
konsumpcyjny 493 420 17,4
paszowy 408 420 -2,9
PSZENŻYTO
paszowe 516 514 0,4
źródło: MRiRW