Rynek zbóż – 3 sierpnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 550 520 5,8
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 703 706 -0,3
ŻYTO
MIN. 350 350 0,0
MAX. 600 620 -3,2
ŚREDNIA 476 486 -2,0
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 800 6,3
ŚREDNIA 644 657 -2,0
KUKURYDZA
MIN. 550 590 -6,8
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 746 745 0,2
OWIES
MIN. 375 350 7,1
MAX. 900 920 -2,2
ŚREDNIA 528 527 0,1
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 750 720 4,2
ŚREDNIA 576 581 -0,8
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 695 726 -4,3
paszowa 711 701 1,4
ŻYTO
konsumpcyjne 515 537 -4,1
paszowe 520 524 -0,9
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 576 556 3,5
paszowy 585 571 2,3
browarniany 648 625 3,8
KUKURYDZA
paszowa 630 617 2,1
OWIES
konsumpcyjny 485 470 3,2
paszowy 483 515 -6,3
PSZENŻYTO
paszowe 559 552 1,3
źródło: MRiRW