Rynek zbóż – 3 kwietnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 530 -1,9
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 726 726 0,0
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 750 6,7
ŚREDNIA 516 515 0,1
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 688 686 0,3
KUKURYDZA
MIN. 500 500 0,0
MAX. 900 1000 -10,0
ŚREDNIA 751 767 -2,0
OWIES
MIN. 400 400 0,0
MAX. 900 880 2,3
ŚREDNIA 562 557 0,9
PSZENŻYTO
MIN. 475 470 1,1
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 615 606 1,5
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 738 742 -0,6
paszowa 740 724 2,2
ŻYTO
konsumpcyjne 510 502 1,6
paszowe 499 517 -3,4
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 573 561 2,2
paszowy 605 602 0,4
browarniany 674 707 -4,7
KUKURYDZA
paszowa 585 583 0,4
OWIES
konsumpcyjny 467 480 -2,7
PSZENŻYTO
paszowe 543 551 -1,5
źródło: MRiRW