Rynek zbóż – 28 marca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 530 530 0,0
MAX. 900 925 -2,7
ŚREDNIA 726 732 -0,9
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 750 800 -6,3
ŚREDNIA 515 518 -0,5
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 686 691 -0,7
KUKURYDZA
MIN. 500 590 -15,3
MAX. 1000 900 11,1
ŚREDNIA 767 763 0,4
OWIES
MIN. 400 400 0,0
MAX. 880 860 2,3
ŚREDNIA 557 564 -1,2
PSZENŻYTO
MIN. 470 500 -6,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 606 618 -2,0
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 742 730 1,7
paszowa 724 728 -0,5
ŻYTO
konsumpcyjne 502 504 -0,3
paszowe 517 515 0,4
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 561 560 0,1
paszowy 602 601 0,2
browarniany 707 700 1,0
KUKURYDZA
paszowa 583 577 0,9
OWIES
konsumpcyjny 480 468 2,7
PSZENŻYTO
paszowe 551 544 1,3
źródło: MRiRW