Rynek zbóż – 27 czerwca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 500 500 0,0
MAX. 875 875 0,0
ŚREDNIA 691 696 -0,7
ŻYTO
MIN. 390 393 -0,8
MAX. 690 625 10,4
ŚREDNIA 487 489 -0,3
JĘCZMIEŃ
MIN. 470 470 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 653 657 -0,5
KUKURYDZA
MIN. 510 500 2,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 749 745 0,6
OWIES
MIN. 375 375 0,0
MAX. 850 860 -1,2
ŚREDNIA 515 536 -4,0
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 720 700 2,9
ŚREDNIA 565 575 -1,8
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 676 677 -0,1
paszowa 655 642 1,9
ŻYTO
konsumpcyjne 477 473 0,7
paszowe 482 493 -2,1
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 540 524 3,1
paszowy 547 567 -3,6
browarniany 613 667 -8,1
KUKURYDZA
paszowa 577 564 2,2
OWIES
konsumpcyjny 491 450 9,2
paszowy 461 450 2,4
PSZENŻYTO
paszowe 524 523 0,3
źródło: MRiRW