Rynek zbóż – 26 lipca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 875 2,9
ŚREDNIA 706 688 2,5
ŻYTO
MIN. 350 350 0,0
MAX. 620 600 3,3
ŚREDNIA 486 479 1,5
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 490 2,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 657 647 1,5
KUKURYDZA
MIN. 590 590 0,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 745 750 -0,7
OWIES
MIN. 350 350 0,0
MAX. 920 900 2,2
ŚREDNIA 527 522 1,0
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 720 700 2,9
ŚREDNIA 581 564 2,9
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 726 713 1,8
paszowa 701 696 0,7
ŻYTO
konsumpcyjne 537 524 2,5
paszowe 524 520 0,7
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 556 609 -8,8
paszowy 571 562 1,6
browarniany 625 609 2,5
KUKURYDZA
paszowa 617 602 2,6
OWIES
konsumpcyjny 470 489 -4,0
paszowy 515
PSZENŻYTO
paszowe 552 551 0,2
źródło: MRiRW