Rynek zbóż – 26 kwietnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 734 733 0,2
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 700 600 16,7
ŚREDNIA 514 497 3,6
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 875 850 2,9
ŚREDNIA 692 693 -0,2
KUKURYDZA
MIN. 500 500 0,0
MAX. 1000 900 11,1
ŚREDNIA 767 752 2,0
OWIES
MIN. 400 450 -11,1
MAX. 880 900 -2,2
ŚREDNIA 559 557 0,4
PSZENŻYTO
MIN. 500 400 25,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 615 606 1,5
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 735 748 -1,8
paszowa 719 710 1,3
ŻYTO
konsumpcyjne 505 507 -0,3
paszowe 496 458 8,3
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 583 584 -0,2
paszowy 599 593 1,0
browarniany 689 704 -2,0
KUKURYDZA
paszowa 578 587 -1,5
OWIES
konsumpcyjny 468 475 -1,3
PSZENŻYTO
paszowe 559 553 1,1
źródło: MRiRW