Rynek zbóż – 21 marca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 530 525 1,0
MAX. 925 900 2,8
ŚREDNIA 732 724 1,1
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 700 14,3
ŚREDNIA 518 500 3,6
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 691 687 0,5
KUKURYDZA
MIN. 590 590 0,0
MAX. 900 1000 -10,0
ŚREDNIA 763 770 -0,9
OWIES
MIN. 400 400 0,0
MAX. 860 860 0,0
ŚREDNIA 564 553 1,9
PSZENŻYTO
MIN. 500 475 5,3
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 618 611 1,1
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 730 736 -0,7
paszowa 728 713 2,0
ŻYTO
konsumpcyjna 504 514 -2,1
paszowa 515 513 0,3
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjna 560 576 -2,7
paszowa 601 607 -0,9
browarniany 700 745 -6,0
KUKURYDZA
paszowa 577 595 -3,0
OWIES
konsumpcyjna 468 490 -4,5
paszowa 479 455 5,3
PSZENŻYTO
paszowa 544 548 -0,7
źródło: MRiRW