Rynek zbóż – 2 maja 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 717 731 -1,9
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 575 800 -28,1
ŚREDNIA 492 523 -6,0
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 687 681 0,9
KUKURYDZA
MIN. 550 560 -1,8
MAX. 900 1000 -10,0
ŚREDNIA 749 755 -0,8
OWIES
MIN. 410 400 2,5
MAX. 880 860 2,3
ŚREDNIA 554 558 -0,8
PSZENŻYTO
MIN. 450 450 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 593 607 -2,3
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 723 709 2,0
paszowa 668 693 -3,6
ŻYTO
konsumpcyjne 474 496 -4,4
paszowe 505 509 -0,8
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 587 569 3,1
paszowy 583 585 -0,4
browarniany 656 663 -1,1
KUKURYDZA
paszowa 580 578 0,3
OWIES
konsumpcyjny 459 427 7,6
paszowy 472 504 -6,4
PSZENŻYTO
paszowe 533 541 -1,6
źródło: MRiRW