Rynek zbóż – 2 maja 2015

eny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 731 727 0,6
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 700 14,3
ŚREDNIA 523 496 5,4
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 687 681 0,9
KUKURYDZA
MIN. 560 500 12,0
MAX. 1000 900 11,1
ŚREDNIA 755 745 1,4
OWIES
MIN. 400 400 0,0
MAX. 860 860 0,0
ŚREDNIA 558 546 2,2
PSZENŻYTO
MIN. 450 450 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 607 598 1,5
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 709 706 0,4
paszowa 693 716 -3,2
ŻYTO
konsumpcyjne 496 498 -0,5
paszowe 509 482 5,7
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 569 582 -2,2
paszowy 585 568 3,1
browarniany 663 670 -1,1
KUKURYDZA
paszowa 578 581 -0,5
OWIES
konsumpcyjny 427 486 -12,3
PSZENŻYTO
paszowe 541 560 -3,3
źródło: MRiRW