Rynek zbóż – 19 lipca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 530 -1,9
MAX. 875 875 0,0
ŚREDNIA 688 686 0,3
ŻYTO
MIN. 350 350 0,0
MAX. 600 600 0,0
ŚREDNIA 479 470 1,8
JĘCZMIEŃ
MIN. 490 500 -2,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 647 645 0,2
KUKURYDZA
MIN. 590 590 0,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 750 760 -1,3
OWIES
MIN. 350 350 0,0
MAX. 900 875 2,9
ŚREDNIA 522 511 2,2
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 700 700 0,0
ŚREDNIA 564 548 3,0
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 713 701 1,7
paszowa 696 696 0,0
ŻYTO
konsumpcyjne 524 515 1,8
paszowe 520 497 4,7
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 609 547 11,4
paszowy 562 558 0,8
browarniany 609 716 -14,9
KUKURYDZA
paszowa 602 586 2,6
OWIES
konsumpcyjny 489 431 13,4
paszowy 431
PSZENŻYTO
paszowe 551 552 -0,1
źródło: MRiRW