Rynek zbóż – 14 marca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 525 525 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 724 727 -0,3
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 700 780 -10,3
ŚREDNIA 500 522 -4,1
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 687 689 -0,3
KUKURYDZA
MIN. 590 560 5,4
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 770 777 -0,9
OWIES
MIN. 400 400 0,0
MAX. 860 860 0,0
ŚREDNIA 553 557 -0,6
PSZENŻYTO
MIN. 475 475 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 611 620 -1,5
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 703 733 -4,1
paszowa 713 744 -4,1
ŻYTO
konsumpcyjna 514 519 -0,9
paszowa 513 526 -2,5
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjna 576 572 0,6
paszowa 607 613 -1,1
browarniany 745 747 -0,4
KUKURYDZA
paszowa 595 597 -0,4
OWIES
konsumpcyjna 490 506 -3,3
paszowa 455 456 -0,2
PSZENŻYTO
paszowa 548 569 -3,6
źródło: MRiRW