Rynek zbóż – 14 czerwca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 490 500 -2,0
MAX. 870 975 -10,8
ŚREDNIA 696 711 -2,1
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 720 620 16,1
ŚREDNIA 478 492 -2,8
JĘCZMIEŃ
MIN. 470 470 0,0
MAX. 875 900 -2,8
ŚREDNIA 649 664 -2,3
KUKURYDZA
MIN. 530 520 1,9
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 748 752 -0,5
OWIES
MIN. 400 375 6,7
MAX. 720 860 -16,3
ŚREDNIA 519 534 -2,8
PSZENŻYTO
MIN. 450 400 12,5
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 581 582 -0,2
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 666 678 -1,8
paszowa 627 651 -3,7
ŻYTO
konsumpcyjne 470 458 2,7
paszowe 483 487 -0,8
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 540 544 -0,8
paszowy 562 549 2,3
browarniany 676 665 1,6
KUKURYDZA
paszowa 571 565 1,2
OWIES
konsumpcyjny 471 469 0,5
paszowy 437 434 0,6
PSZENŻYTO
paszowe 516 519 -0,6
źródło: MRiRW