Rynek zbóż – 11 sierpnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 550 -5,5
MAX. 850 900 -5,6
ŚREDNIA 700 703 -0,4
ŻYTO
MIN. 350 350 0,0
MAX. 800 600 33,3
ŚREDNIA 507 476 6,5
JĘCZMIEŃ
MIN. 450 500 -10,0
MAX. 825 850 -2,9
ŚREDNIA 641 644 -0,4
KUKURYDZA
MIN. 550 550 0,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 752 746 0,8
OWIES
MIN. 375 375 0,0
MAX. 920 900 2,2
ŚREDNIA 533 528 0,9
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 775 750 3,3
ŚREDNIA 578 576 0,3
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 665 695 -4,4
paszowa 658 711 -7,4
ŻYTO
konsumpcyjne 496 515 -3,7
paszowe 499 520 -4,0
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 585 576 1,7
paszowy 590 585 0,9
browarniany 674 648 3,9
KUKURYDZA
paszowa 643 630 2,1
OWIES
konsumpcyjny 492 485 1,6
paszowy 434 483 -10,1
PSZENŻYTO
paszowe 554 559 -0,9
źródło: MRiRW