Rynek warzyw: Rosną ceny marchwi

W ostatnim tygodniu lutego na rynkach hurtowych ceny większości warzyw pozostawały stabilne w relacji tygodniowej. Wzrosły nieznacznie ceny ziemniaków krajowych (o 3% t/t, do 0,66 zł/kg) oraz młodych ziemniaków importowanych (o 3% t/t, do 3,00 zł/kg). Od kilku tygodni rosną za to ceny marchwi.

Wzrost ten wynika przede wszystkim z niższych ubiegłorocznych zbiorów tego warzywa i wyższego popytu na marchew wysokiej jakości obserwowanego m.in. w centrum kraju. Obecnie ceny krajowej marchwi są na tyle wysokie, że realna konkurencją dla omawianego produktu jest marchew importowana z UE, pomimo utrzymującego się słabego złotego względem euro. W analizowanym okresie hurtowe ceny krajowego warzywa oscylowały w granicach 0,70-1,90 zł/kg, natomiast importowanego przykładowo z Holandii 1,40-1,50 zł/kg. Na naszym rynku dostępna jest już młoda marchew przywożona z południowej Europy.

Niższa ubiegłoroczna produkcja marchwi w Polsce przełożyła się w bieżącym sezonie prawdopodobnie na niższy eksport tego warzywa w relacji rocznej. Dostępne dane handlowe za ostatnie miesiące 2008 r. wskazują na istotny spadek jej sprzedaży zagranicznej w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Obniżka eksportu w ujęciu wartościowym jest mniejsza, ze względu na wzrost ceny eksportowej wyrażonej w euro, który wraz z deprecjacją złotówki względem euro, decyduje o wzroście cen marchwi skupowanej na eksport w relacji rocznej. Różnice w cenach skupu marchwi na eksport ,uzyskiwanych przez producentów w IV kwartale 2008 i IV kwartale 2007 r., pogłębiały się wraz z kolejnymi miesiącami. W styczniu 2009 średnia cena skupu marchwi na eksport osiągnęła poziom 0,65 zł/kg, podczas gdy rok wcześniej 0,57 zł/kg.

Tomasz Kodłubański
foto: WRP