Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce

Grupa Concordia dokonała analizy rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce. Z danych wynika, że w 2007 roku obszar upraw objętych ubezpieczeniem obejmował obszar 1 mln ha, w tym roku ubezpieczony areał wzrósł do ok. 3,5 mln ha. Najczęstsze ubezpieczenia rolnicze dotyczą ryzyka gradu, niestety susza czy powódź stanowią bardzo mały odsetek, jedynie 5%.

W kraju zaledwie 30% obszaru roślin uprawnych objętych jest ubezpieczeniem. Największy odsetek stanowią gospodarstwa średnie i duże, a wśród prowadzących działalność rolniczą tylko ok. 10%, tj. 150-160 tys. rolników jest ubezpieczonych. Ubezpieczane są głównie farmy, dla których ryzyka pogodowe mogą spowodować zachwianie kondycji finansowej. Małe gospodarstwa, pomimo funkcjonowania systemu dopłat państwowych, nadal w niewielkim stopniu ubezpieczają swoje uprawy.

Tegoroczna aura nie oszczędza rolników, wielu producentom huragany, powodzie i grad dały się we znaki. Grupa Concordia zarejestrowała w tym roku już ponad 4,5 tys. szkód w uprawach. Wielu rolników zgłasza do ubezpieczyciela wszystkie ryzyka, które nie są wykupione ochroną ubezpieczenia, np. w ubiegłym roku susze a obecnie deszcz nawalny. Około 2 mln zabudowań wchodzących w skład gospodarstw rolnych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. 60 – 80 proc. z nich to domy mieszkalne. Według przedstawicieli ubezpieczyciela, rolnicy swoje mienie zabezpieczają w małym stopniu (np. sprzęt gospodarstwa domowego, meble, dywany itp.). Powodów należy dopatrywać się nie w cenie polisy, która wynosi ok. 200 zł na rok dla średniej wielkości domu, ale w małej świadomość wśród rolników. A pojawiające się ostatnio, wręcz cykliczne zawirowania pogodowe wskazują, że ubezpieczenia powinny być niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania każdego gospodarstwa.


Informacje dodatkowe:
Grupa Concordia jest towarzystwem ubezpieczeniowym obecnym na Polskim rynku od 1996 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach rolnych, ubezpieczeniach ochrony prawnej, systemach ubezpieczeń dla firm oraz bancassurance dla bankowości spółdzielczej. Towarzystwo, jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce, współpracuje z wszystkimi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Spółdzielczą Grupą Bankową, Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.