Rynek mięsa – 8 czerwca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 520,2 -0,2
indory 6 019,1 0,7
indyczki 5 671,0 -0,1
kaczki typu brojler 4 716,6 -1,5
gęsi typu brojler 6 696,1 -0,4
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 236 1,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 564 -3,0
tuszki indyków patroszonych 8 965 1,2
ćwiartki z kurczaka 3 697 1,3
skrzydła z kurczaka 4 996 -1,3
filety z piersi kurczaka 13 927 -0,5
nogi z kurczaka 5 933 -4,7
podudzia z kurczaka 6 554 2,4
uda z kurczaka 6 012 2,3
filety z piersi indyka 17 808 1,5
skrzydła z indyka 5 999 -1,0
udźce z indyka 9 696 0,8
podudzia z indyka 5 212 -1,1
wątroby z kurczaka 2 817 -5,1
wątroby z indyka 4 596 -1,7
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 236,2 1,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 461,0 -3,3
tuszki indyków patroszonych 8 965,3 1,2
ćwiartki z kurczaka 3 597,7 0,9
skrzydła z kurczaka 4 822,3 -2,0
filety z piersi kurczaka 13 746,6 -0,8
nogi z kurczaka 5 700,7 -3,5
podudzia z kurczaka 5 949,9 5,1
uda z kurczaka 5 362,0 3,1
filety z piersi indyka 17 921,1 1,7
skrzydła z indyka 5 923,5 -0,9
udźce z indyka 9 617,3 0,9
podudzia z indyka 5 131,2 -0,4
wątroby z kurczaka 2 643,0 -5,8
wątroby z indyka 4352,3 -1,3
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 714 1,0
byki 12-24 miesiące 13 070 -0,4
byki powyżej 24 miesięcy 13 002 0,6
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 603 -0,7
jałówki 12 476 0,6
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 731 2,8
krów rzeźnych 10 211 1,9
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 575,35 6,9
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 835,30 5,7
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,13 -9,6
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,11 4,5
młode bydło opasowe 6,49 2,7
krowy wybrakowane 4,24 1,0
BARANINA – SKUP Cena w KWIETNIU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 517 1,5
24,1-31 kg 8 648 -0,6
31,1 – 36 kg 7 934 -0,4
36,1-40 kg 7 832 -2,1
Średnia 17,1-40 kg 8 662 -1,9
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 831 2,50
klasa E 5 733 2,34
klasa U 5 287 2,79
klasa R 4 854 3,14
klasa O 4 281 4,64
klasa P 3 610 1,45
S-P razem 5 607 2,42
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 241 1,3
schab środkowy z kością 10 867 -1,36
szynka gotowana 16 835 -1,60
kiełbasa toruńska 10 155 -2,37
prosięta na targowiskach (za sztukę) 157,98 -1,4
źródło: MRiRW