Rynek mięsa – 6 marca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta – brojler 345 -2
indory 601 -2
indyczki 572 -7
kaczki – brojler 468 -35
tuszki kurcząt patroszonych 65% 535 6
ćwiartki z kurczaka 352 -2
filety z piersi kurczaka 1368 11
filety z piersi indyka 1707 -14
skrzydła z indyka 596 2
udźce z indyka 957 -5
podudzia z indyka 544 -16
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 282 98
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 290 0
tuszki indyków patroszonych 8 811 8
ćwiartki z kurczaka 3 524 -2
skrzydła z kurczaka 5 144 51
filety z piersi kurczaka 13 681 11
nogi z kurczaka 6 189 56
podudzia z kurczaka 6 330 -6
uda z kurczaka 5 772 -43
filety z piersi indyka 17 067 -14
skrzydła z indyka 5 960 2
udźce z indyka 9 573 -50
podudzia z indyka 5 440 -16
wątroby z kurczaka 3 108 1
wątroby z indyka 4 891 -16
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 133,3 72
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 128,0 1
tuszki indyków patroszonych 8 811,0 8
ćwiartki z kurczaka 3 345,7 -11
skrzydła z kurczaka 5 056,0 56
filety z piersi kurczaka 13 268,4 7
nogi z kurczaka 5 870,7 56
podudzia z kurczaka 5 683,1 4
uda z kurczaka 5 027,8 -56
filety z piersi indyka 17 043,4 -13
skrzydła z indyka 5 870,0 4
udźce z indyka 9 485,4 -51
podudzia z indyka 5 253,3 -21
wątroby z kurczaka 2 950,4 3
wątroby z indyka 46786 -17
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 13 238 -62
byki 12-24 miesiące 13 295 -4
byki powyżej 24 miesięcy 13 200 -11
wolce do 12 miesięcy brak danych brak danych
krowy 10 590 10
jałówki 12 720 -13
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 698 4
krów rzeźnych 9 867 1
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 55237 162
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 79891 114
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 1030 26
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 1091 43
młode bydło opasowe 667 59
krowy wybrakowane 422 27
BARANINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
owce żywe 12,1-17 kg brak danych brak danych
17,1-24 kg brak danych brak danych
24,1-31 kg 8 844 -20
31,1 – 36 kg 7 384 -39
36,1-40 kg brak danych brak danych
Średnia 17,1-40 kg 8 409 45
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 6 244 273
klasa E 6 138 249
klasa U 5 693 207
klasa R 5 276 179
klasa O 4 638 12
klasa P 3 951 228
S-P razem 6 035 246
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 496 29
schab środkowy z kością 10 920 -64
szynka gotowana 16 758 -573
kiełbasa toruńska 10 365 448
prosięta na targowiskach (za sztukę) 15187 -6

źródło: MRiRW