Rynek mięsa – 5 lipca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 679,0 1,5
indory 5 918,9 -1,2
indyczki 5 683,0 0,2
kaczki typu brojler 4 565,1 -1,5
gęsi tuczone 7 340,2 -1,1
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 269 1,4
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 825 -1,1
tuszki indyków patroszonych 8 927 -0,2
ćwiartki z kurczaka 3 777 1,1
skrzydła z kurczaka 4 930 -3,2
filety z piersi kurczaka 14 296 0,5
nogi z kurczaka 5 993 -0,6
podudzia z kurczaka 6 348 0,7
uda z kurczaka 5 726 -2,6
filety z piersi indyka 18 438 0,7
skrzydła z indyka 6 073 2,9
udźce z indyka 9 547 -2,3
podudzia z indyka 5 334 0,1
wątroby z kurczaka 2 847 3,6
wątroby z indyka 4 530 -0,1
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 269,9 1,4
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 771,7 -1,1
tuszki indyków patroszonych 8 927,3 -0,2
ćwiartki z kurczaka 3 706,1 1,1
skrzydła z kurczaka 4 802,4 -4,0
filety z piersi kurczaka 14 195,9 0,3
nogi z kurczaka 5 751,3 -0,6
podudzia z kurczaka 5 759,2 0,4
uda z kurczaka 5 160,6 -3,6
filety z piersi indyka 18 591,5 0,6
skrzydła z indyka 6 002,5 1,0
udźce z indyka 9 410,4 -2,5
podudzia z indyka 5 223,2 0,4
wątroby z kurczaka 2 673,9 3,4
wątroby z indyka 4211,2 -0,2
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 13 076 1,9
byki 12-24 miesiące 13 152 0,0
byki powyżej 24 miesięcy 13 055 -0,6
wolce do 12 miesięcy 11 965
krowy 10 798 0,1
jałówki 12 695 -0,3
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 883 0,0
krów rzeźnych 10 426 -0,1
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 575,42 2,6
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 789,68 -9,0
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 10,33 11,9
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,16 0,0
młode bydło opasowe 6,52 1,4
krowy wybrakowane 4,27 1,2
BARANINA – SKUP Cena w MAJU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 001 -5,4
24,1-31 kg 8 401 -2,9
31,1 – 36 kg 7 615 -4,0
36,1-40 kg 7 867 0,4
Średnia 17,1-40 kg 8 558 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 927 -3,14
klasa E 5 837 -3,29
klasa U 5 371 -3,89
klasa R 4 922 -3,59
klasa O 4 318 -1,46
klasa P 3 563 4,06
S-P razem 5 714 -3,35
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 481 -0,2
schab środkowy z kością 11 367 2,31
szynka gotowana 16 862 -2,51
kiełbasa toruńska 10 270 -0,51
prosięta na targowiskach (za sztukę) 156,14 0,3
źródło: MRiRW